1888 - 1930

ОВДЕ ПОЧИВА

ПОК. ЈОВО

ЂУРАСОВИЋ РОЂ. 20.

СЕП. 1888. Г. У СЕЛО

ДРАЧЕВО ЉУБИЊЕ

ХЕРЦЕГОВИНА

ПРЕСЕ. У ВЈЕЧНОСТ

7. НОВ. 1930. Г. У

САКРАМЕНТО.

КАЛИФ. БИЈ. ЧЛАН

С. Д. Д. ОСТРОГ БР.

144 С. Н. С. ОВИ

СПОМЕНИК ПОДИЖЕ

ЊЕГОВА СУПРУГА

СА ЂЕЦОМ ВЈЕЧНА

ПАМЈАТ.