Ilija 1888 - 1934, Jovana 1890 - 1985, Dolly 1918 - 1919

ОВЂЕ ПОЧИВА

ПОК. ИЛИЈА О.

ПРДАВИЦА РОЂЕН

3 АВГ. 1888. Г. У

СЕЛО КОЊСКО

ОПШТИНА ЗУПЦИ

СРЕЗ ТРЕБИЊЕ

ХЕРЦЕГОВИНА

ЈУГОСЛАВИЈА. А

ПРЕСЕЛИЈО СЕ У

ВЈЕЧНОСТ ДАНА 11

НОВ. 1934. Г. БИЈОЈЕ

ЧЛАН П. С. Д. У САН

ФРАНЦИСКО КАЛ ОВИ

СПОМЕНИК ПОДИЖЕМУ

СУПРУГА ЈОВАНА СА

ЂЕЦОМ БЈЕЧНАМУ

ПАМЈАТ И

БЛАЖЕНИ ПОКОЈ 


JOVANA PRDAVICA

BORN IN

TREBINJE

1890 - 1985


DOLLY PRDAVICA

BORN IN

AMADOR CITY

1918 - 1919