1880 - 1935

ОВДЕ ПОЧИВА 

АНДРИЈА Н. РАДУЛОВИЋ

РОЂЕН Г. 1880 У МАИНЕ

ОПЋИНА БУДВАНСКА, 

БОКА КОТОРСКА,

ЗЕТСКА БАНОВИНА,

УМРО 11. ОК. 1935. Г.

БИЈОЈЕ ЧЛАН С. Д. Д.

БОКЕШКО БРАТИСТВО

БР. 69 С. Н. С.

ВЈЕЧНАМУ ПАМЈАТ И 

БЛАЖЕНИ ПОКОЈ 

ANDRIJA N. RADULOVICH