1891 - 1936

ЂОРЂЕ БАРЗУТ,

РОЂ. 15 ЈУНА 1891. Г. У

ОПШТИНИ ЈАСЕНИЦА

ТРЕБИЊЕ, ХЕРЦЕГОВИНА

СРБИЈА УМРО 16 ФЕБР.

1936. Г. У ЂАКСОН КАЛ.

ЧЛАН ДР. ОСТРОГ

БР. 144 С. Н. С.

GEORGE BARZUT