Marija 1894 - 1932, Petar 1885 - 1953

ОВЂЕ ПОЧИВА

МАРИЈА П.

ВАСИЉЕВИЋ,

Р. 1894. У. 1932

ОВАЈ СПОМЕНИК

ПОДИЖЕ ЊЕЗИН

СУПРУГ ПЕТАР

СА ЂЕЦОМ

ВЈЕЧНА ЈОЈ

ПАМЈАТ И 

ПОКОЈ ДУШИ

VASILJEVICH


ОВЂЕ ПОЧИВА

ПОКОЈНИ

ПЕТАР Ј.

ВАСИЉЕВИЋ.

РОЂЕН 1885. Г.

УМРО 1953. Г.

ЧЛАН С. Д. Д.

ОСТРОГ БР. 144

С. Н. САВЕЗА ОД 

5 АПРИЛА 1905 Г.

ВЈЕЧНАМУ

ПАМЈАТ И 

БЛАЖЕНИ ПОКОЈ

ДУШИ ЊЕГОВОЈ