1883 - 1934

ОВДЕ ПОЧИВА

НИКОЛА Ј. ЖИВКОВИЋ

РОЂЕН 2 ДЕЦ. 1883 У СЕЛО

КРУШЕВИЦЕ, СРЕЗ ТРЕБИЊЕ

ЗЕТСКА БАНОВИНА ЈУГОСЛАВИЈА

ПРЕДСТАВИЈО СЕ 12 ЈУЛА 1934

У СУТЕР КРИК, КАЛИФ.

БИЈО ЈЕ ЧЛАН ПРВОГ СРПСКОГ

ДОБ. ДРУШТВА У С. ФРАНЦИСКО, КАЛ.

ОВАЈ СПОМЕНИК МУ ПОДИЖЕ ЊЕГОВА

СУПРУГА ДАРИНКА. ВЈЕЧАН МУ ПОКОЈ

NIKOLA J. ZIVKOVIC