1893 - 1926

 ОЂЕ ПОЧИВАЈУ КОСТИ

ПОК. ОБРЕНА С. КАПОРА

РОЂЕН У МИРИЛОВИЋЕ

БИЛЕЋА, ХЕРЦЕГОВИНА

21. СЕПТ. 1893. ГОД. ПРЕДСТАВИЈО СЕ

У ВЕЧНОС 23. ЈУЛА 1926. ГОД.

У ЂАКСОН КАЛИФ. ПОК. БИЈО

ЈЕ ЧЛАН С. Д. Д. ОСТРОГ 15

С.С С.С. ОВАЈ СПОМЕНИК

ПОДИЖЕ МУ ДРУШТВО