1896 - 1926

ОВЂЕ ПОЧИВА ЈУ КОСТИ ПОК.

ЉУБИЦЕ Н. МИХАЉЕВИЋ СА

ЋЕРКОМ ЗОРКОМ ПОК ЉУБИЦА

ЈЕ РОЂЕНА У НИКШИЋУ ЦАНА

ГОРА 15 АПРИЛА 1896. ГОД.

ПРЕДСТАВЉЕНА У ВЈЕЧНОСТ 23. ОКТ.

1926. ГОД. У ЂАКСОН КАЛИФ ПОК

ЉУБИЦА БИЛА ЈЕ ЧЛАНИЦА СРПСКОГ

ДОБРОТВОРНОГ ДРУШТВА ОСТРОГ

БРОЈ 15 С.С.С.С. ОВАЈ СПОМЕНИК

ПОДИЖЕ ЊЕН СУПРУГ ДРУШТВО

И ЊЕН НИКО МИХАЉЕВИЋ

СУПРУГ