Spiro 1885 - 1918, Milosh 1888 - 1918, Baby Sharon Elaine 1955

         ОВЂЕ

     ПОЧИВАЈУ 

  БРАЋА КРЖИЋИ

ШПИРО РО. 15 Д. 1885

УМ. 23 ОКТ. 1918

БИ. ЧЛ. ДРУ. БР. 158

С.С.С.С. СУТЕР КРИК

         МИЛОШ

РО. 17 СЕП. 1888

УМ. 26 ОКТ. 1918

БИ. ЧЛ. ДРУ. БР. 15

      ЂАКСОН

РО. ТРЕБИЊЕ ХЕРЦЕ

ОВАЈ СПО. ПОДИЖУ

ОБРЕН КРЖИЋ И.ШПИ.

      СУПРУГА


         BABY

SHARON ELAINE

      KRZICH

JAN. 6, 1955 JAN. 8,