1889 - 1917

     ОВЂЕ

    ПОЧИВА

ЛАЗАР РАДОЊА

РОЂЕН 1889 У

ПОЉИЦЕ К. ТР.

ХЕРЦ. УМРО

17 ЈУНА 1917

БИЈОЈЕ ЧЛАН

Д. ОСТРОГ

БР. 15 С.С.С.С.

ПОКОЈ МУ

ВЈЕЧНИ