1889 - 1917

 ОВДЕ ПОЧИВА

     МИЛАН

    КЕШЕЉ

РОЂЕН 1889

У ВРАЊСКА

КОТ. БИЛЕЋА

    УМРО

27 НОВ. 1917

БИЈОЈЕ ЧЛАН

ДРУШТВА

ОСТРОГ

БР. 15 С.С.С.С.

ПОКОЈ МУ 

  ДУШИ