1884 - 1917 

 OVDJE POCIVA

BOGDAN ST. TOMASEVIC

RODJEN 1. AVGUSTA 1884

     U KRUSEVICAM

    U HERCEGOVINI

PRESIAVIJO SE U VJECNOST

NA 17 NOVEMBRA 1917

    U JACKSON CAL