1872 - 1916

ОЂЕ ПОЧИВА

НИКОЛА ЂУРИЋ

РОЂЕН 1872 У

ЖАБИЦУ ЉУБИЊЕ

ХЕР УМРО 27

АПР 1916

БИЈОЈЕ ЧЛАН

ДРУШТВА

ЗАСТАВА

БР. 158

С.С.С.С.

СУТОР КРИК

ĐURICH