Djuro 1889 - 1918

 ОВЂЕ ПОЧИВА

ЂУРО ВУКАСОВИЋ

   РОЂЕН 1889

У БОКУ КОТОРСКУ

  СЕЛО УБЛЕ

УМРО 24 АПР.

1918 БИЈОЈЕ

ЧЛАН ДРУШТВА

ОСТРОГ БР. 15

   С. С .С. С.

ЂАКСОН КАЛ.

ЛАКА МУ ЗЕМЉА

   VUKASOVIC