1889 - 1916

     ОВЂЕ

      ПОЧИВА

МИРКО ВУЈОВИЋ

РОЂЕН 1889 У 

 СЕЛО КРТИЊЕ

 БИЛЕЋА ХЕРЦ.

УМРОЈЕ 10 ЈУН.

1916 БИЈОЈЕ ЧЛА.

ДРУШТВА ОСТРОГ

БР. 15  С. С. С. С.

      ЂАКСОИ

ПОКОЈ МУ ДУШИ