1862 - 1916 

 ОЂЕ ПОЧИВА

ЈОВО РАДОВИЋ

РОЂЕН 1862

КРУШЕВИЦЕ ХЕР.

УМРО 16 АВГ.

1916 БИЈО ЈЕ

ЧЛАН ДРУШТВА

ОСТРОГ БР. 15

  С. С. С. С.

ЂАКСОН, КАЛ.

ОВАЈ СПОМЕН

   ПОДИЖЕ

ЊЕГОВА СУПРУГА

     СТАНЕ