1889 - 1914

     ОВЂЕ

    ПОЧИВА

    ШЋЕПАН

СПАИЋ РОЂ.

10 АВГ. 1889

У ЗУПЦЕ ХЕЦ

УМРО        25

МАЈА     1914

ЧЛАН С. Д. Д.

   ОСТРОГ

БРОЈ      15

С. С. С. С.

ЂАКСОН