1891 - 1913

   ОВЂЕ ПОЧИВА

ЈАНКО АЋИМОВИЋ

РОЂЕН 8. СЕТ. 1891

СЕЛО ТРУСИНА К.

 НЕВЕСИЊЕ. ХЕР.

ПРЕДСТАВИЈОСЕ

17      НОВ     1913

БИЈОЈЕ      ЧЛАН

СРП.  ДОБ.  ДРУ.

ОСТРОГ БР. 15

   С. С. С. С.

ЂАКСОН   КАЛ.

И ЧЛАН УНИЈЕ

      БР.   135 

ОВАЈ СПОМЕНИК

   ВЈЕЧНА МУ   

    ПАМЈАТ