1879 - 1930

 ОВОЂЕНА ПОЧИЈЕВА

         МАРКО Н.

     СТОЈАНОВИЋ

   РОЂЕН У. ПЛЕМЕ

     БРАИЋЕ БОКА

КОТОРСКА ГОДИНЕ

1879. А. УМАРО НА

3 ФЕБРУВАРА 1930

У СУТОКРИК ОВАЈ

СПОМЕНИК ПОДИЖЕ

ЊЕГОВ СИН НИКО М.

    СТОЈАНОВИЋ