1886 - 1907

 ОВЂЕ ПОЧИВА ТИЈЕЛО

ПОКОЈНОГ СИМА ЧОМИЋА

РОЂЕН 15. АВГУСТА 1886.

У ВРАЊСКА ХЕРЦЕГОВИНА

УМРО 7. АПРИЛА 1908. ГОД.

У ЂАКСОН КАЛ. ОВАЈ СПО-

МЕН ПОДИЖЕ МУ БРАЋА

ЈОВАН И НИКОЛА СА С.Д.Д.

ОСТРОГ    ____________

   SIMO CHOMICH

DIED APR. 20, 1908

AGED 21 YEARS