Milo + 1927, Luka + 1931

    МИЛО ТУЧЕВИЋ

   УМРО ЈУЛА 12. 1927

ПОДИГНУО ЗА, УСПОМЕН

     БРАТ МУ ЛУКА

    СА СИНОВИМА

 


    ОВДЕ ПОЧИВА

 

    ЛУКА ТУЧЕВИЋ

    ЈАНУАРА 24 1931

         С  Н   С

(НАПОМЕНА: ОВОМ СПОМЕНИКУ НЕДОСТАЈЕ КРСТ)