Dzuovich Spiro 1865 -1914, Yanko 1905 - 1977, Danilo 1909 - 1911; Abulia Nikola 1884 - 1920

 ОВЂЕ ПОЧИВА

ШПИРО ЏУОВИЋ

РОЂЕН 24 НОВ

1865 У БОКУ

УМР. 25 МАР. 1914

БИЈОЈЕ ЧЛАН

С.  С.  С.  С.

ОСТРОГ БРОЈ

15 ЂАКСОН

  YANKO DZUOVICH

     1905 - 1977

NATIVE OF AMADOR CITY

   member of  F. S. B. S.


ДАНИЛО

ЏУОВИЋ

РОЂЕН 23

ДЕЦ. 1909

УМРО 19.

АПР. 1911


ОВЂЕ ПОЧИВА

     НИКОЛА

    АБУЛИЈА

РО. 25 НОВ. 1884

У СЕЛ. БИЈОВЕ

ТРЕБИЊ ХЕРЦ

УМ 3 МАР. 1920

БИЈО      ЧЛАН

П.С.Д.Д. У С.Ф.

С.Д.Д.Д. ЗАСТАВА

БРОЈ         158

СУТОР    КРИК