+ 1904

 ОВДЕ ПОЧИВАЈУ

   КОСТИ РАБА

    БОЖИЈЕГ

БОГДАНА ЂУРИЋА

РОЂЕН У КОЊСКО

КОТАР ТРЕБИЊЕ

   СТАР 28 ГО

  ПРЕСТВИОСЕ

  24 МАЈА  1904

 ОВАЈ СПОМЕН

ПОДИЖЕ ЊЕГОВ

  БРАТ ПЕТАР