1883 - 1905

      ОЂЕ

    ПОЧИВА

     ФИЛИП

МИЛОЈЕВИЋ

РОЂЕН У  ЗУПЦЕ

 ХЕРЦЕГОВИНА

       Г. 1883

УБИЈОСЕ У НАЈДУ

    13 НОВ. 1905

 ОВАЈ СПОМЕНИК

      ПОДИЖЕ

  ЊЕГОВ СТРИЦ

 Ј. МИЛОЈЕВИЋ

ЛАКАМУ ЗЕМЉА


* Nedostaje krst, grob nema nikakvu vidljivu ploču, izjednačen je sa zemljom okolo