1885 - 1931

   ОВЂЕ ПОЧИВА

 ПЕТАР Н. ЧВОРОВИЋ

РОЂЕН 14 ОКТ. 1885 У СЕЛО

ЗАГРАД ОПШТИНА ЖУПА СРЕЗ

НИКШИЋ ЦРНА ГОРА ЈУГОСЛАВИЈА

ПРЕСЕЛИЈОСЕ У ВЈЕЧНОСТ 

               30 ДЕЦ. 1931

БИЈОЈЕ ЧЛАН С. Д. Д. ОСТРОГ

             БР. 144 С. К. С. 

ОВАЈ СПОМЕНИК ПОДИЖЕМУ

БРАТ ЛАЗАР ОД ОСМРТИНЕ ПОК.

ВЈЕЧНАМУ ПАМЈАТ И БЛАЖЕНИ ПОКОЈ

        PETAR N. CVOROVICH