Perovich Novak 1873 - 1931, Milica 1880 - 1974; Milosevich Dušan M. 1889 - 1945

(Предња страна споменика)

 ОВЂЕ ПОЧИВАЈУ

КОСТИ ПОКОЈНОГ

НОВАКА ПОПОВА

ПЕРОВИЋА  КОЈИ СЕ

РОДИЈО НА ДАНА 25

ФЕБРУВАРА 1873. Г. 

УРУДИНЕ НИКШИЋКЕ

      ЦРНА ГОРА

ПРЕСЕЛИЈО СЕ У 

   ВЈЕЧНОСТ. 8

ФЕБРУВАРА, 1931. Г. У

СУТОР КРИК, КАЛИФ

  ОВИ СПОМЕНИК

ПОДИЖЕ ЊЕГОВА

СУПРУГА МИЛИЦА СА

ЂЕЦОМ ПЕРОВИЋИ

ВЈЕЧНАМУ ПАМЈА

И БЛАЖЕНИ ПОКОЈ.

 


(Бочна, лева страна споменика)

 

ОВЂЕ ПОЧИВА ПОК.

         ДУШАН М.

     МИЛОШЕВИЋ

РО. 23 МАРТА 1889.

Г У ВАСОЈЕВИЋЕ

ЦРНА ГОРА ПРЕСЕ.

У ВЈЕЧ. 31 АВГ. 1945 Г.

ЧЛАН П.С.Д. Д. У С. Ф.

  ОВИ СПОМ. ПОД.

   СУП. МИЛИЦА

MILICA

 PEROVICH

  MILOSEVICH

APR. 5, 1880

MAR. 28, 1974