1871 - 1901

 ОВЂЕ ПОЧИВА

      ОБРЕН

ВАСИЉЕВИЋ

РОЂЕН У БОКУ

 КОТОРСКУ

     1871

ПОГИНУО У 

ЗАЛИ МИНИ

НА 4 ЂУЛАЈА

      1901

ОВАЈ СПОМЕН

ПОДИ.ЊЕГОВА

БР. ЂУРО.И.ПЕТАР