Mate 1868 - 1917, Stane 1876 - 1954

(Предња страна споменика)

ОВДЕ ПОЧИВА 

       МАТО

ВАСИЉЕВИЋ

  РОЂЕН 1868

УМРО 13 .ФЕБ. 1917

ОВАЈ СПОМЕН ДИЖЕ-

МУ СУПРУГА СТАНЕ

   СА ДЕЦОМ(Бочна страна десно)

 

MOTHER STANE

1876 --------- 1954