1878 - 1902

(Предња страна споменика)

 ОВЂЕН ПОЧИВАЈУ

  ЗЕМНИ ОСТАТЦИ

БЛАЖЕНО ПОЧИВШЕГ

        СРБИНА

БОЖА ОБИЛОВИЋА

РОЂЕНА У КАМЕНО

 БОКА КОТОРСКА 

    25. ОКТ. 1878

А ПРЕСТАВИЈО СЕ

   У ВЕЧНОСТ

У ИНЂЕЛОС КАМП

  19 МАЈА 1902

ВЈЕЧНАМУ ПАМЈАТ

ОВИ СПОМЕНИК

ПОДИЖЕ ЊЕГОВ

БРАТ Ђ. ОБИЛОВИЋ

(Zadnja strana spomenika)

IN MEMORY OF

BOZO OBILOVICH

      BORN

  OCT. 25 1878

KAMENO BOCCHE

  DI CATTARO 

      DIED

MAY. 19. 1902

AT ANGELS CAMP

THIS MONUMENT

ERECTED BY HIS

    BROTHER

G. OBILOVICH