1879 - 1903

(Предња страна споменика)

 ОВЂЕ ПОЧИВАЈУ

ЗЕМНИ ОСТАТЦИ

     БЛАЖЕНО 

   ПОЧИВШЕГ

СРБИНА СТОЈАНА

   КЛИМОВИЋА

     РОЂЕН ЈЕ

 У ХЕРЦЕГОВИНИ

 КОТАР ТРЕБИЊЕ

        ЗУПЦИ

   МАРЧА 9. 1879

А ПРЕСТАВИОСЕ У

  АМАДОР КАНТИ

ЈАНУАРА 6. 1903.

   ВЈЕЧНАМУ

     ПАМЈАТ

ОВИ СПОМЕНИК

ПОДИЖЕ ЊЕГОВ

БРАТ Г. КЛИМОВИЋ

(Zadnja strana spomenika)

IN MEMEORY OF

    STOJAN

 KLIMOVICH

    BORN

IN HERCEGOVINA

  MAR. 9. 1879

      DIED

IN AMADOR GO.

  JAN. 6. 1903.

THIS MONUMENT

ERECTED BY HIS

     BROTHER

G. KLIMOVICH