1888 - 1920

 ОВЂЕНА ПОЧИЈЕВ

         ТОМО Ј.

    СТОЈАНОВИЋ

РОЂЕН У. ПЛЕМЕ

   БРАИЋИ БОКА

     КОТОРСКА

 ГОДИНЕ 1888 А

  УМАРО НА 22

ФЕБРУВАРА 1930

САКАРАМЕНТО

  КАЛИФ ОВАЈ

СПОМЕНИК ПОДИЖЕ 

  ЊЕГОВА ЖЕНА

ИКЕ Т. СТОЈАНОВИЋ