1870 - 1896

   ПОПРАВ

   РОЂАКА

МИТРА ПЕТАР

   ЈОВО

ГРГУРЕВИЋ

----------------

    ОВЂЕН

  ПОЧИВАЈУ

  ОСТАНЦИ

   ЈАКОбА

ГРГУРОВИЋА

 РОЂЕНА

ГО       1870

ПРЕСТАВИЈОСЕ

  НА       28

ОКТОБРА 1896

  ВЈЕЧНАМУ

   ПАМЈАТ