1868 - 1897

 Предња страна споменика


ОВЂЕ ПОЧИВАЈУ 

ЗЕМНИ ОСТАТЦИ

    НИКОЛЕ

СТИЈОИЧИЋА

   РОЂЕН

  20 ДЕЦ 1868

  СЕЛО КАМЕНО

БОКИ КОТОРСКОЈ

    УМРО

4 МАЈ 1897

Y АМАДОР

 


Zadnja strana spomenika

 

IN MEMORY

    NICK

STIEPEICH

   BORN

JAN 2TH 1869

 IN BOCCHE

DI CATTARO 

  AUSTRIA

   DIED

IN AMADOR

MAJ 16TH 1897

 


* Nedostaje krst na spomeniku