John 1873 - 1898, Eli V. 1877 - 1930

 Предња страна споменика

         ОВЂЕ

БЛАГОПОЧИВШИ 

ЗЕМНИ ОСТАТЦИ

    ПОЧИВШЕГ

     ЈОВАНА

  В. БИЈЕЛИЋА

     РОЂЕН 

У ХЕРЦЕГОВИНИ

СЕЛО БИЈЕЛИЂЕ

  4 АПР. 1872

ПРЕДСТАВИСЕ

  Y ВЈЕЧНОСТ

Y АНЂЕЛС КАМП

  8 ФЕБ 1898

ВЈЕЧНАМYПAMJAT


ELII V. BIELICH

1877 - 1930

 


Zadnja strana spomenika 

 

IN MEMORY OF

      JOHN

   BIJELICH

    BORN

AP 16TH 1873

IN AUSTRIA

    DIED

FE 20TH 1898

ANGELS CAMP