1866 - 1898

 Предња страна споменика

    ОВЂЕ ПОЧИВАЈУ

   ЗЕМНИ ОСТАТЦИ 

          ЈЕВТА

    ОДАЛОВИЋА

       РОЂЕН

   15 ЈАН 1866

 СЕЛО САСОВИЋ

БОКИ КОТОРСКОЈ

      УМРО

26 АПР 1898

         У

САН ФРАНЦИСКО

 


Zadnja strana groba

 

IN MEMORY OF

     JEVTO

ODALOVICH

    BORN

JEN 27TH1866

 IN BOCCHE

DI CATTARO

   AUSTRIA

     DIED

IN SAN FRANCISCO

  MAY 8TH 1898