1855 - 1898

    OЂЕ ПОЧИВАЈУ ЗЕМНИ

 ОСТАВЦИ ПРЕСТАВЉЕНОГА

 ИЛИЈЕ ТОДОРОВА, АЛКОВИЋА

  РОДИЈОСЕ, ГОДИНЕ 1855.

        У ОРОВАЦ

   БОКА, КОТОРСКА

ПРЕСТАВИЈОСЕ, У ВЈЕЧНОС

У СУТЕР. КРИК. НА 14. МАЈА

    ГОДИНЕ 1898.

ВЈЕЧНАМУ.ПАМЈАТ.


* Spomenik je veoma star, sa teško čitljivim natpisom, oštećen i samo što se nije srušio