1870 - 1898

ОВДЕ ПОЧИВАЈУ КОСТИ

ЈОКА. Ф. РАДАНОВИЋА

    ИЗ СУТОРИНЕ

СРПСКЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ

РОЂЕН 25  АПР.  1870

ПРЕСТАВИОЈО СЕ У

    АНГЕЛС КАМП

   28   МАЈА  1898

БИЈО ЈЕ ЧЛАН С. Ц. Д. Л.

ОД САН ФРАНЦИСКА

КОЈЕМУЈЕ И СПОМЕНИК

       ПОДИГАО

ЛАКА МУ ЗЕМЉА

 


* Spomenik je polomljen i položen u okvir starog groba