1884 - 1911

       ОВЂЕ

    ПОЧИВАЈУ

ЗЕМНИ ОСТАТЦИ

   ПОК. МАРКА

   МАРКОВИЋА

     РОЂЕН

   25. ДЕЦ. 1884

СЕЛО ДРИЈЕЊАНИ

К. ЉУБИЊЕ ХЕРЦ.

  ПРЕСТАВИЈОСЕ

   21. МАЈА 1911

  У ЂАКСОН КАЛ.

   БИО ЈЕ ЧЛАН

 С. Д. Д. ОСТРОГ

      С. С. С. С.

   У ЂАКСОН КАЛ.

   У С. Ц. Л. Д. Д. ИЗ

САН ФРАНЦЕСКА КАЛ.

  ВЈАЧНАМУ ПАМЈАТ