1884 - 1911

          ОВДЕ

      ПОЧИВАЈУ

ЗЕМНИ ОСТАНЦИ

  ГАЈА ЧАМПАРЕ

  РОЂЕН НОВ. 25

1884 С. БИЈОГРАТ

К. НЕВЕСИЊЕ.ХЕР.

А ПОГИНО 22. СЕТ.

1911 У ПАИЈОНЕР

 МИНИ ПЛАЦВИЛ

КАН. БИЈОЈЕ ЧЛАН

С. Д. Д. ОСТРОГ БР. 15

С. С. С. С. ОВАЈ СПОМЕН

ПОДИЖЕ ЊЕГОВ ОТАЦ

И. ПОКОЈ МУ ДУШИ