1887 - 1911

  ОВЂЕ ПОЧИВА

    ЂОРЂО М.

  МИЛОШЕВИЋ

  РОЂЕН 1 АПР.

 1887 У РИОЦИМ

 А КОД. БИЛЕЋА

 ХЕР. УМРО ЈЕ

  29 ЈАН. 1911

ОВАЈ СПОМЕН

 МУ ПОДИЖЕ

БРАТ МИТАР

 ВЈЕЧНА МУ

  ПАМЈАТ