1886 - 1912

  БОЖО ГУДЕЉ

  РОЂЕН 1886

    ТРЕБИЊЕ

       УМРО

   МАР. 5 1912

ОВАЈ СПОМЕН

   ПОДИЖЕ

С. Ц. Л. Д.  Д.

САН ФРАНЦИСКО

И ЊЕГОВ УЈАК

ЛАЗАР ЋУРИЋ