1887 - 1912

     ОВЂЕ ПОЧИВА

         ВАСИЉ С. 

      ИВАНКОВИЋ

 РОЂЕН 27 ФБ. 1887

  СЕЛО БРАНИ-ДО

   К. БИЛЕЋА ХЕР.

УМРО 11 МАЈА 1912

БИО ЈЕ ЧЛАН С. Д. Д.

ОСТРОГ С. С. С. С. 

  У ЂАКСОН КАЛ.

ОВАЈ СПОМЕНИК

ПОДИЖЕ Њ. БРАТ

Ј. С. ИВАНКОВИЋ