1878 - 1913

ОВЂЕ ПОЧИВА

 ИЛИЈА КАЛА-

ЈЏИЋ РОЂЕН

  ЈУН 15 1878

 СЕЛО ИВИЦА

КОТ. ЉУБИЊЕ Х.

ПРЕДСТАВИЈОСЕ

 НОВ. 11 1913

БИЈОЈЕ ЧЛАН

С. Д. Д. ОСТРОГ

БР. 15 С. С. С. С.

ЂАКСОН КАЛ.

ВЈЕЧНА МУ 

 ПАМЈАТ