Prvi spomenik:

 

ОВЂЕ ПОЧИВА

   РАБ БОЖИ

   НИКОЛА

С. ВУКАЛОВИЋ

РОЂЕН 1885

   У ЗУПЦЕ

ХЕРЦЕГОВИНА

  ПОГИНУВО

2. НОВЕ. 1914

  УПЛЕМУТ

УПАСИФИК МИНУ

ОВИ СПОМЕН

ПОДИЖЕ ЊЕГОВ

  БРАТ ЈОВО

 


Drugi spomenik:

 

ОВЂЕ ПОЧИВА

  РАБ БОЖИ

   КРСТО С

ВУКАЛОВИЋ

РОДИЈОСЕ У 

ЗУПЦЕ 1889

 УМРО А 9 

ДЕЦ. 1914 У

АМАДОР СИТИ

   ОВАЈ

СПОМЕНИК

ПОДИЖЕ 

СРП. ДОБ.

ДРУШТВО

БРОЈ 1 ИС

АНЂЕЛС КАМП

 

 

 

 

.