1851 - 1915

 K. O. F. P. I I. O. O. I A. O. F. 


   РИСТО КУРУЛИЋ

РОЂЕН. У ПОЉИЦЕ

ПОПОВО ТРЕБИЊЕ

   ХЕРЦЕГОВИНА

5 ЈАНУВ АР. 1851

УМРО. У ЂАКСОН

  КАЛИФОРНИА

5. ФЕБРУВАРА 1915


      CHRIS

   CURILICH