1879 - 1915

 ОВЂЕ ПОЧИВА

НИКОЛА ЈАЊИЋ

  РОЂЕН 1879

У ЉУБИЊЕ ХЕР.

УМР. 18 ЈУН 1915

 БИЈОЈЕ ЧЛАН 

С. Д. Д. ОСТРОГ

БР. 15 С.С.С.С.

ЂАКСОН КАЛ.