+ 1916

   ОВЂЕ ПОЧИВА

     РАБ БОЖИ

ОБРЕН МИЈОВИЋ

РОЂЕН У ЗУПЦЕ

 У ЕРЦЕГОВИНИ

   СТАР 45 ГОД.

УМРО 10 ОКТ. 1916

  ОВАЈ СПОМЕН

ПОДИЖЕ СРПСКО

ДОБ. ДР. БР. 1 ИЗ

 АНГЕЛС КАМП

         КАЛ