1888 - 1918

          ОВДЕ 

        ПОЧИВА

   КОСТО РАДИЋ

        РОЂЕН

    25 МАЈА 1888

    У. ДО КОТАР

  ЛУБИЊЕ ХЕРЦ.

УМРО 22 ФЕБ. 1918

   БИЈОЈЕ ЧЛАН

  ДРУШТВА ОСТР.

  БР. 15 С. С. С. С.

ПОКОЈ. МУ. ДУШИ

ОВИ. СПО. ПОДИ.

   БРАТ МАРКО