Tomica 1878 - 1919, Stoje 1884 - 1946, Jane 1911 - 1944, Sophie 1908 - 1989

Предња страна споменика:

ОВЂЕ ПОЧИВАЈУ

   КОСТИ ПОК.

ТОМИЦЕ КОСИКА

    РОЂЕН 15.

ОКТОМБРА 1878.

ГОД. МОКРИНЕ

БОКА КОТОРСКА

ПРЕСТАВИЈОСЕ У

   ВЈЕЧНОСТ 5.

МАРТА 1919. ГОД.

 БИЈОЈЕ ЧЛАН

С. Д. Д. ОСТРОГ. БР.

15  С. С. С. С. ОВАЈ

    СПОМЕНИК

ПОДИЖЕ ЊЕГОВА

СУПРУГА СТОЈЕ.

ВЈЕЧНАМУ ПАМЈАТ. 

 


 

Бочна лева страна споменика:

  СТОЈЕ КОСИЋ

РОЂЕНА U UБЛЕ

БОКА КОТОРСКА

           1884

УМРЛА У ЂАКСОН

          1946

 


Бочна десна страна споменика:

 

      ЈАНЕ КОСИЋ

РОЂЕНА У ЂАКСОН

     КАЛИФ. 1911

    УМРЛА 1944

 

      SOPHIE

      KOSICH

    WAR 3 1908

   NOV 17 1989