Lazar 1879 - 1921, Mare 1880 - 1960

Натпис на споменику:

ОВЂЕ ПОЧИВА

ЛАЗАР СКУЛИЋ

РО. 15 АПР 1879

СЕЛО ЧИЧЕВО

 ТРЕБ. ХЕРЦЕ.

УМ. 23 ДЕЦ. 1921

 ОВИ СПОМЕН

    ПОДИЖЕ

ЊЕГОВА СУПР.

      МАРЕ

 


Natpis sa položene ploče:

 

  MARE SKULICH

1880     +     1960